Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία CPC engineering ιδρύθηκε από τους Νικόλαο Χριστόφιλο και Ευάγγελο Πάνο, μηχανολόγους μηχανικούς ΕΜΠ με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και της ενέργειας. Η CPCengineering διαθέτει όμαδα μηχανικών με σημαντική προϋπηρεσία σε:

  • ενεργειακές μελέτες & έργα (σε Ελλάδα και εξωτερικό),
  • κατασκευή και συντήρηση Η/Μ και οικοδομικών έργων,
  • τεχνοοικονομική διαχείριση έργων,
  • ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων με χρήση τεχνολογιών αιχμής

Η CPC engineering δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών/κατασκευών, κτηριακών μελετών και κατασκευών καθώς και της μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων (net metering και αυτόνομα συστήματα) με δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της.

 Τα στελέχη της CPC engineering, διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο και την εργασιακή εμπειρία, ούτως ώστε να υποστηρίζουν απόλυτα από την αρχή μέχρι το τέλος οποιοδήποτε τεχνικό έργο ή μελέτη αναλαμβάνουν.

Η CPC engineering λειτουργεί πελατοκεντρικά, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη και του εκάστοτε έργου. Οι μηχανικοί της εταιρείας, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιβλέπουν όλα τα στάδια κάθε έργου που αναλαμβάνουν, ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό του, το στάδιο υλοποίησής του, ενώ παρέχουν πλήρη τεχνική υποστήριξη στον πελάτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η τεχνική διαχείριση των έργων υλοποιείται από τη CPC engineering, διασφαλίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε όλα τα στάδια των έργων. Ο σωστός σχεδιασμός από την αρχή των έργων, καθώς και το feedback που αξιολογείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου για τον επαναπροσδιορισμό και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών λύσεων, δίνει τη δυνατότητα στη CPC engineering να έχει συνεχή παρακολούθηση και να διασφαλίζει την ποιότητα σε κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Η γνώση των στελεχών της CPC engineering περί των νέων τεχνολογιών, υλικών και προϊόντων και η συνεχής ενημέρωσή τους μέσω συνεργατών, προμηθευτών, σεμιναρίων, αλλά και του ιστορικού των ήδη εκτελεσμένων έργων, το οποίο λειτουργεί δυναμικά και αξιολογείται από την εταιρεία, παρέχει τη δυνατότητα στους μηχανικούς της εταιρείας να προτείνουν στον πελάτη τον αρτιότερο τεχνικό εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε έργου αλλά και τη οικονομοτεχνικά συμφερότερη λύση για τον πελάτη.

 Η CPC engineering έχει τη δυνατότητα πέρα από την άρτια τεχνική διαχείριση των έργων, να προσφέρει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πελάτη, είτε σε καθαρά τεχνικά θέματα είτε σε οικονομικά, αξιολογώντας επενδύσεις, τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές παραμέτρους που βασίζονται σε ρεαλιστικές πάντα εκτιμήσεις , υποστηρίζοντας έτσι τον πελάτη στις αποφάσεις του και καθοδηγώντας τον στη συμφερότερη για αυτόν απόφαση, ειδικά στην παρούσα φάση με τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.

Στη CPC engineering , η έννοια της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών και απόψεων, παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Και σε αυτή τη λογική, εντάσσουμε και τον ίδιον τον πελάτη, παροτρύνοντάς τον να γίνει μέλος αυτής της ομάδας κάθε φορά.

 Με αυτήν την προσέγγιση, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το κάθε έργο που πιθανώς αποτελεί επένδυση ζωής για τον κάθε πελάτη που μας εμπιστεύεται.

Για εμάς στη CPC engineering, το motto ‘Construction Powered By CPC’ , παίρνει τη μορφή ‘Construction Powered by Customers’