Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

  • Η κατοικία σας είναι πολύ μακριά από το δίκτυο της ΔΕΗ;
  • Ανησυχείτε για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού από την ΔΕΗ;
  • Θέλετε να είστε ενεργειακά αυτόνομοι;
  • Θέλετε να συμβάλλετε και εσείς στην μείωση των ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος;
  • Ένα αυτόνομο υβριδικό σύστημα τότε είναι κατάλληλο για σας!!

Η CPCengineering μπορεί να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το σύστημα που είναι καταλληλότερο για τις ενεργειακές σας ανάγκες, πάντα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και τις συμφερότερες τιμές!

Ένα από τα κυριότερα προτερήματα των αυτόνομων-υβριδικών συστημάτων είναι η αυτονομία/ανεξαρτησία που προσφέρουν. Συνεπώς εάν διατηρείτε μια επιχείρηση ή μία εξοχική κατοικία σε ένα νησί ή σε μία περιοχή μακριά από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, η εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλ. ενέργειας είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του χώρου σας και αποτελεί ιδανική λύση.

Με την εγκατάσταση ενός αυτόνομου-υβριδικού συστήματος, εξοικονομείτε χρήματα και χρόνο από τη διασύνδεση και την παραμονή σας στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, αφήνοντας κατά μέρος τη δέσμευση σε έναν φορέα παροχής ρεύματος και κινούμενοι παράλληλα φιλικά προς το περιβάλλον με συμμάχους τον ήλιο και τον αέρα.

Ενημερωτικά, σε ορισμένες περιοχές, που το δίκτυο της ΔΕΗ βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.000m από την κατοικία, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σε αρκετά νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κλπ) ή ορεινές περιοχές , το κόστος σύνδεσης με την ΔΕΗ είναι πάνω από 20.000€ και με μεγάλο χρόνο αναμονής. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος κατασκευής ενός αυτόνομου συστήματος γίνεται πολύ ανταγωνιστικό και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν θα ακολουθεί και η πληρωμή λογαριασμών ηλ. ρεύματος και οποιουδήποτε τέλους σε κάποιο φορέα (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) για όλα τα υπόλοιπα χρόνια, τότε η λύση του αυτόνομου είναι η πιο κατάλληλη και συμφέρουσα.

Κάποιες από τις περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση ολοκληρωμένων αυτόνομων συστημάτων καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική είναι:

 • Απομακρυσμένες οικίες και επιχειρήσεις από το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, όπου το κόστος διασύνδεσης είναι απαγορευτικά υψηλό ή δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης (π.χ. νησιά, ορεινές περιοχές)
 • Οικίες που για ορισμένους λόγους (πχ. Πολεοδομικά κωλύμματα) δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότησή τους
 • Κινητές εγκαταστάσεις (τροχόσπιτα, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα σκάφη κ.α.)
 • Γεωργικές, κτηνοτροφικές μονάδες απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Απομακρυσμένες μονάδες τηλεπικοινωνιακών σταθμών
 • Αντλητικά συστήματα υδροδότησης και άρδευσης
 • Απομακρυσμένες μονάδες στρατού (αμυντικές εφαρμογές)
 • Υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης

Ο σχεδιασμός μιας αυτόνομης υβριδικής εγκατάστασης είναι περισσότερο περίπλοκος σε σχέση με μία από μια διασυνδεδεμένη με το δίκτυο εγκατάσταση της ίδιας ισχύος. Πράγματι ενώ στην αυτόνομη εγκατάσταση σκοπός είναι η κάλυψη διαφορετικών ενεργειακών αναγκών από διαφορετικούς χρήστες, σε διάφορες ημέρες του χρόνου, στη δεύτερη αρκεί να παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να παραχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, την οποία και απορροφά το Δίκτυο σε ποσοστό 100%. Αυτή η ιδιαιτερότητα στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός αυτόνομου-υβριδικού συστήματος, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ανεπτυγμένα εργαλεία-μεθόδους για την βέλτιστη και οικονομικότερη διαστασιολόγησή του, που οι μηχανικοί της CPCengineering κατέχουν και εφαρμόζουν προς όφελός σας.

Η μεθοδολογία για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι η ακόλουθη:

 • Ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων περιοχής & χώρου εγκατάστασης εξοπλισμού Φ/Β & Α/Γ

Αρχικά γίνεται ο υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή για όλη την διάρκεια του έτους και εν συνεχεία ανά ημέρα του έτους και ανά ώρα. Ο υπολογισμός στηρίζεται σε βάση δεδομένων την της Γερμανικής Υπηρεσίας Μετεωρολογίας, η οποία είναι και η πιο αναγνωρισμένη στην Ευρώπη. Η παραπάνω ανάλυση, γίνεται σε τέτοια λεπτομέρεια, διότι υπάρχουν εφαρμογές όπου η ενεργειακές ανάγκες είναι μεγαλύτερες όχι μόνο σε κάποιους συγκεκριμένους μήνες του χρόνου αλλά και σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας κλπ. Παράλληλα με χρήση κατάλληλου λογισμικού γίνεται η σχεδίαση του χώρου και η μελέτη σχετικά με την χωροθέτηση των Φ/Β πάνελ, ώστε να αποφευχθεί η σκίασή τους, καθώς επίσης και μελέτη για την κατάλληλη θέση και ύψος της ανεμογεννήτριας, με υπολογισμό του αιολικού δυναμικού.

 •  Καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων

Για τον βέλτιστο σχεδιασμό της εγκατάστασης γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των ηλ. Φορτίων που πρόκειται να λειτουργούν (συσκευές κουζίνας, φωτισμός, μηχανήματα κλπ). Παράλληλα γίνεται αναλυτική περιγραφή της διάρκειας χρήσης της κάθε συσκευής, τις ημέρες χρήσης ανά εβδομάδα καθώς επίσης και του επιθυμητού χρόνου αυτονομίας.

Η διάρκεια αυτονομίας θα καθορίσει και την διαστασιολόγηση των συσσωρευτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το είδος των συσκευών που χρησιμοποιούνται, όπως για παράδειγμα εάν καταναλώνουν εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα ή αν είναι συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, οι οποίες αν και έχουν υψηλότερο κόστος αγοράς, προτιμούνται για την χρήση τους σε ένα αυτόνομο σύστημα, λόγω της σημαντικά χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσής τους.

Έτσι ο σχεδιασμός του αυτόνομου συστήματος μπορεί να γίνει απλούστερος και πιο οικονομικός, αφού θα απαιτείται λιγότερη παραγόμενη ενέργεια άρα και μικρότερη ισχύς Φ/Β πάνελ & Α/Γ, λιγότερες μπαταρίες κλπ. Επιπρόσθετα, γίνεται πρόβλεψη και μελέτη για υποστήριξη του αυτόνομου συστήματος με εφεδρική γεννήτρια diesel. Η διαστασιολόγησή της γίνεται έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, σε περίπτωση που τα Φ/Β, η Α/Γ και οι μπαταρίες δεν είναι σε θέση να το πραγματοποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται η εγκατάσταση να μείνει χωρίς ηλ. ενέργεια, ακόμη και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες.