CPC engineeringCPC engineering

Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας!

Ως γωνστό ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα λόγω της παλαιότητάς τους και της μη χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά.

Τα περισσότερα κτήρια αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως:

 • μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης
 • παλαιά κουφώματα
 • ελλιπή ηλιοπροστασία των όψεών τους (νότιων και δυτικών)
 • ανεπαρκής αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας
 • ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση

Tο YΠΕΝ σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των ελληνικών κτηρίων και συμμόρφωσης αυτών στα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα προχώρησε στην δημιουργία του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να στραφούν στην οικονομική και πιο οικολογική πλευρά του πράγματος.

Η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης οδηγεί σε άμεσα οφέλη:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
 • αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος
 • αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
 • πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

Στο παρελθόν με τα προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι», «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος)» και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» των προγραμματικών περιόδων 2007-2013, 2014–2020, υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες/κτιριακές μονάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία (όσες ιδιοκτησίες χρησιμοποιούνται για κατοικία) καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα τα οποία:

 • Υφίστανται νόμιμα.
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
 • Κατατάσσονται βάσει του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ενεργειακό στόχο αναβάθμισης κατά τουλάχιστο τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση Δωρεάν Παραχώρηση / Ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 40%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 40%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 40%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40%
5 >30.000 – 50.000 >40.000 – 60.000 40% 40%

Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Οι παρεμβάσεις που δύναται να είναι επιλέξιμες ανά τύπο κατοικίας-αίτησης είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη συστημάτων σκίασης / αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού.

Με το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, διασταυρώνεται η εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι αιτήσεις βαθμολογούνται και καταρτίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης. Τα κριτήρια μοριοδότησης και η συμμετοχή τους στη βαθμολογία της αίτησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ wi
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50%
Κ2 Βαθμοημέρες 7%
Κ3 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5%
Κ4 Παλαιότητα κατασκευής 3%
Κ5 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14%
Κ6 ΑμεΑ 7%
Κ7 Πολύτεκνοι 7%
Κ8 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7%

Η Εταιρεία μας διαθέτει την Τεχνογνωσία και την απαραίτητη Εμπειρία (περισσότερες από 150 πετυχημένες αιτήσεις σε «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» – με ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 95% – και τουλάχιστο 110 ολοκληρωμένα έργα από τις αιτήσεις αυτές) ώστε να προετοιμάσει την βέλτιστη πρόταση με έναν πλήρως οργανωμένο φάκελο για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κατάταξης και να σας οδηγήσει με ασφάλεια στο μονοπάτι του «Εξοικονομώ 2021».