Φωτοβολταϊκό Σύστημα στους Αγίους Αναργύρους

Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,36kWp χρησιμοποίηθηκαν συνολικά 39 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S19 240Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, σε διάταξη 2 συστοιχιών (strings) των 20 και 19 πλαισίων εν σειρά αντίστοιχα, ισχύος 20 χ 240 Wp = 4.800 Wp και 19 χ 240 Wp = 4.560 Wp έκαστη, συνδεόμενων παράλληλα σε ένα αντιστροφέα SMA 10000 TL (inverter).

See also