Φωτοβολταϊκό Σύστημα στον Ωρωπό

Για την εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,67 kWp χρησιμοποίηθηκαν συνολικά 15 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S19 245Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, σε διάταξη 2 συστοιχιών (strings) εκ των οποίων η μια με 8 πλαίσια εν σειρά ισχύος 8 × 245 Wp = 1,960 Wp και η δεύτερη με 7 πλαίσια εν σειρά ισχύος 7 × 245 Wp = 1,715 Wp, συνδεόμενων παράλληλα σε ένα αντιστροφέα SMA SUNNY BOY 4000 TL-20 (inverter).

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων κατά την κατασκευή με χρήση ζωνών προστασίας από πτώση λόγω κλίσεως της κεραμοσκεπής, καθώς και το ύψους της από το έδαφος.

 

See also