Φωτοβολταϊκό Σύστημα στο Πόρτο Ράφτη

Για την εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,60 kWp χρησιμοποίηθηκαν συνολικά 15 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S19 240Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, σε διάταξη 1 συστοιχίας (string) των 15 πλαισίων εν σειρά συνολικής ισχύος 15 × 240 Wp = 3.600 Wp, συνδεόμενη  σε ένα αντιστροφέα SMA SUNNY ΒΟΥ 4000TL-20 (inverter).

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην χωροθέτηση και τη σκίαση των βάσεων με χρήση εδικών αλγορίθμων μοντελοποίησης του δώματος και του ανάγλυφου της περιοχής, για την βέλτιστη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

See also