Φωτοβολταϊκό Σύστημα στο Καματερό

Για την εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,82 kWp χρησιμοποίηθηκαν συνολικά 36 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S19 245Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, σε διάταξη 2 συστοιχιών (strings) των 18 πλαισίων εν σειρά ισχύος 18 × 245 Wp = 4.410 Wp η κάθεμία, συνδεόμενων παράλληλα σε ένα αντιστροφέα SMA 10000 TL (inverter).

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την τοποθέτηση των βάσεων με χρήση εδικών ελαστικών παρεμβυσμάτων για την προστασία των πλακιδίων του δαπέδου του δώματος.

 

See also