Φωτοβολταϊκό Σύστημα στη Λακωνία (2)

Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,87 kWp χρησιμοποίηθηκαν συνολικά 42 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S18 235Wp τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου, σε διάταξη 2 συστοιχιών (strings) των 21 πλαισίων εν σειρά ισχύος 21 χ 235 Wp = 4.935 Wp η κάθεμία, συνδεόμενων παράλληλα σε ένα αντιστροφέα SMA 10000 TL (inverter).

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην υδατοστεγάνωση της βιομηχανικής στέγης με χρήση ειδικών στεγανωτικών σε μορφή ταινίας για την πλήρη σφράγιση των τεγιδών κατά την τοποθέτηση με αυτοδιάτρητους κοχλίες. Τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων κατά την κατασκευή ήταν με χρήση ζωνών προστασίας από πτώση λόγω ύψους από το έδαφος.

 

See also