Φωτοβολταϊκό Σύστημα στη Λακωνία

Για την εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,87 kWp χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 42 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S18 235Wp τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου, σε διάταξη 2 συστοιχιών (strings) των 21 πλαισίων εν σειρά ισχύος 21 x 235 Wp = 4.935 Wp η κάθεμία, συνδεόμενων παράλληλα σε ένα αντιστροφέα SMA 10000 TL (inverter).

See also