Οι παρακάτω προσφορές προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α θα είναι σε ισχύ για υπογραφή σύμβασης από τις 12 Μαΐου 2016 μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2016:

1. Άτοκη χρηματοδότηση κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις φ.α

 Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την ισχύ λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική/Αυτόνομη Θέρμανση

Εγκατεστημένη ισχύς

(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό 

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής Επιτόκιο
>=200.000 12.300€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
170.000 – 199.999 9.840€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
120.000 – 169.999 7.380€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
35.001-119.999 3.000€ 2 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
<=35.000 1.200€ 2 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ

Όροι προσφοράς

 • Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.
 • Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
 • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (18 ή 12 ανάλογα την περίπτωση) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής (υπάρχει σχετική αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα aerioattikis.gr).
 • Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :
  • Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
  • Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής)
  • Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
  • Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο μεταφοράς υλικών εγκατάστασης αερίου στο χώρο του πελάτη)
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016.
 • Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

2. Εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης

Δίνεται έκπτωση 50% και 100% στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α. ανάλογα με την κατηγορία πελάτη και την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα.

 • Κεντρικές Θερμάνσεις
  • 100% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 140.000kcal/h
  • 50% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ίση ή μεγαλύτερη των 50.000kcal/h και μέχρι τις 139.999kcal/h
  • Σε περίπτωση 2 κεντρικών θερμάνσεων στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 140.000kcal/h, τότε η 1η παίρνει 100% έκπτωση ενώ η 2η παίρνει 50% έκπτωση (εφόσον αυτή είναι ίση ή άνω των 50.000kcal/h).
  • Σε περίπτωση 1 κεντρικής θέρμανσης και ταυτόχρονα αυτονομιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 140.000kcal/h, τότε η ΚΘ παίρνει 100% έκπτωση, ενώ οι αυτονομίες δεν παίρνουν έκπτωση.
 • Αυτόνομες Θερμάνσεις

Ανάλογα με τον αριθμό των δυνητικών μετρητών ανά κτήριο (νέα παροχή) δίνονται οι παρακάτω εκπτώσεις σε κάθε νέα σύμβαση:

 • Κτήρια 1 δυνητικού μετρητή (μονοκατοικία): 50% έκπτωση στην περίπτωση εγκατεστημένης ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 140.000kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 220€ άνευ ΦΠΑ).
 • Κτήρια  5+ δυνητικών μετρητών: 50% έκπτωση στην περίπτωση 5+ πολλαπλών συνδέσεων ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 50€ άνευ ΦΠΑ).

Σημείωση: σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης του μετρητή εντός 3 μηνών από την τοποθέτησή του, θα καταβάλλεται για κάθε συμβόλαιο η σχετική ρήτρα μη έγκαιρης ενεργοποίησης (240€ άνευ ΦΠΑ).

 • Επαγγελματίες
  • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των  200.000kcal/h.
  • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των  50.000kcal/h.
 • Ειδικοί Επαγγελματίες
  • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 100.000kcal/h.
  • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.
  • Στην περίπτωση 2 ειδικών επαγγελματιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος ίση ή άνω των 100.000kcal/h, τότε ο 1ος παίρνει 100% έκπτωση, ενώ ο 2ος παίρνει 50% έκπτωση (εφόσον είναι άνω των 50.000kcal/h).

Στις περιπτώσεις πρόσθετων μετρητών σε υπάρχουσα παροχή θα ισχύουν οι εξής εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη:

 • Κεντρική Θέρμανση
Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=140.000 100%
50.000 – 139.999 50 %
 • Επαγγελματίες
Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=200.000 100%
50.000 – 199.999 50 %
 • Ειδικοί Επαγγελματίες
Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=100.000 100%
50.000 – 99.999 50 %
 • Αυτόνομες θερμάνσεις

Δεν δίνεται καμία έκπτωση για πρόσθετο μετρητή.

Όροι προσφοράς έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης

 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).
 • Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.