Ιστορικό

Η CPCengineering, ιδρύθηκε στις αρχές του 2011, από μια ομάδα Μηχανικών, με στόχο την δημιουργία μιας εταιρείας η οποία θα λειτουργεί προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ανάλογου των σπουδών, των γνώσεων και των εμπειριών των ιδρυτών της.

Τα διαφορετικά πεδία ενασχόλησης καθενός εκ των στελεχών της CPCengineering και οι εμπειρίες που απέκτησαν κατά την προηγούμενη δεκαετία στους εργασιακούς χώρους που θήτευσαν, ασχολούμενοι με projects υψηλών απαιτήσεων, λειτούργησαν ως συνιστώσες για τη δημιουργία μιας συνισταμένης τεχνογνωσίας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στη CPCengineering να ανταπεξέρχεται σε οποιασδήποτε δυσκολίας τεχνικό έργο.

Η μέχρι τώρα πορεία της CPCengineering, ιδιαίτερα μέσα σε αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αποδεικνύει τη δυναμικότητα, τη μεθοδικότητα και τη συνέπεια της εταιρείας. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της CPCengineering, η διαφορετικότητα των εκτελεσμένων έργων, η διεύρυνση των πεδίων ενασχόλησης, οι συνεργασίες με αναγνωρισμένες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού και – σημαντικότερο όλων – το θετικό feedback των πελατών μας, μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία για μια ανοδικότερη πορεία στα επόμενα χρόνια.