Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Tο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α έως Η) , ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ, απαιτείται για όλα τα κτήρια των βασικών χρήσεων (κατοικία μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια κλπ), με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτηρίου. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται κτήρια στα οποία οι παρεμβάσεις (που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση) στα δομικά στοιχεία τους υπερβαίνουν το 25% της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας του κτηρίου , ή/και οι παρεμβάσεις σε δομικά και Η/Μ στοιχεία έχουν συνολικό κόστος που ξεπερνά το 25% της συνολικής αξίας του κτηρίου, χωρίς να υπολογίζεται η αξία του οικοπέδου. Επίσης είναι απαραίτητο για:

  • Πώληση-Αγορά ενιαίου κτηρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτηρίου (πχ. διαμέρισμα)
  • Ενοικίαση ενιαίου κτηρίου, ή τμήματος κτηρίου για κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου
  • Ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’.
  • Όλα τα κτήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

*Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ).

 Εξαιρέσεις υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ.

Οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρούνται όσον αφορά στην υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.

  • Κτήρια με χρήση: Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Αποθήκη, Εργαστήριο, Στάθμευση Αυτοκινήτων, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων.
  • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
  • Κτήρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτηΓια δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
  • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια, ενώ δεν απαιτείται αλλαγή αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης, διότι αναφέρονται στο ακίνητο και όχι σε πρόσωπα.

Η CPCengineering διαθέτει Πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, που αναλαμβάνουν την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από επίσκεψη στο χώρο σας και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.

Επίσης, πέρα από την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές της CPCengineering, αναλαμβάνουν το ρόλο του Συμβούλου στην περίπτωση που θέλετε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ κατ’ οίκον’, αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση των τεχνικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών με τις αντίστοιχες Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος προς όφελος του πελάτη.

Τέλος, καθώς η ενεργειακή κατάταξη του εκάστοτε κτηρίου, σύμφωνα με το εκδιδόμενο ΠΕΑ, καταδεικνύει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και κατά συνέπεια το πόσο ενεργοβόρο, άρα και πιθανώς αντιοικονομικό είναι το κάθε κτήριο αναφορικά με τα ενεργειακά του συστήματα, οι μηχανικοί της CPCengineering, μπορούν να σας δώσουν λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου σας (όσον αφορά στα δομικά αλλά και στα ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία), με χαμηλό κόστος και σύντομο σχετικά χρόνο απόσβεσης, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων όσον αφορά στα λειτουργικά κόστη του κτηρίου.

Παράδειγμα Εντύπου ΠΕΑ:

 Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού