Έκδοση Αδειών

Η CPCengineering αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών (Άδεια Δόμησης, Άδεια Μικρής Κλίμακος κλπ), καθώς και Αδειών Λειτουργίας για επιχειρήσεις.

Εξοικονομούμε χρόνο και κόπο από τον πελάτη, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδιασιών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, Δήμους, Περιφέρεια κλπ.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ) και τη σύνταξη των σχετικών φακέλλων για κατάθεση στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Καθοδηγούμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τον πελάτη για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τη μεριά του και ενημερώνουμε για το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να τηρηθεί ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατόν.

Η CPCengineering προσφέρει με αυτόν τον τρόπο στον πελάτη τη δυνατότητα να μην ασχολείται με χρονοβόρες διαδικασίες, να γνωρίζει κάθε στιγμή σε ποια φάση βρίσκεται η υπόθεσή του , καθώς και να έχει άρτια υποστήριξη όσον αφορά σε τεχνικά θέματα.